Go to content

A REACH-RENDELET

A Kia Europe elkötelezett marad az iránt, hogy a fenntarthatóság megjelenjen minden tevékenységében és megőrizze kiválóságát az egészségügyi és környezeti kérdésekről való gondoskodás terén. Elkötelezettségünk egyik megnyilvánulási formája azon eltökéltségünk, hogy elősegítsük minden termékünk felelősségteljes gyártását, kezelését és használatát az Európai Bizottság REACH-rendeletének (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Vegyi anyagok regisztrálása, minősítése, engedélyezése és korlátozása) támogatásával.

Mi a REACH-rendelet?

  • • A REACH-rendeletet (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása), másnéven 1907/2006/EK rendeletet az Európai Bizottság 2007-ben vezette be, melynek célja az emberi egészség és a környezet védelme a vegyi anyagok által okozott veszélyekkel szemben.

    • Az EK-rendelet 33. cikke kimondja, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k) jelenlétéről a termékekben annak érdekében, hogy biztosítható legyen azok biztonságos használata. Ennek megfelelően ezt a rendelkezést úgy teljesítjük, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátjuk az összes releváns információt, amelyekre szükségük van az adott autóhoz.

    • Ha többet szeretnél megtudni a REACH-rendeletről, látogass el az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapjára!

A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k) azonosítása

  • • Ha a legjobb tudomásunk szerint – mely az ellátási láncunktól kapott információk és a saját termékadatainkon alapszik – az SVHC-k jelenléte az alkatrész árucikkekben több, mint 0,1% w/w (súly/súly), akkor ezek szerepelnek az alábbi, a megfelelő járműre/alkatrészre vonatkozó „SVHC-listán”.

    • Adott esetben a megfelelő járműre/alkatrészre vonatkozó “SVHC-lista” tartalmazza az SVHC-t tartalmazó árucikkekre vonatkozó különleges biztonságos felhasználással kapcsolatos információkat is.

Az árucikkekre vonatkozó különleges biztonságos használattal kapcsolatos információk
Minden Kia Europe jármű Kezelési útmutatóval van ellátva, amely a jármű tulajdonosai/üzemeltetői számára tartalmazza a biztonságos használattal kapcsolatos információkat. A Kia Europe a szervizszemélyzet számára is biztosítja a biztonságos használattal kapcsolatos információkat, a járművek és eredeti alkatrészek javításáról és szervizeléséről. Ha a jármű bizonyos részeiben jelen vannak (kivéve a különleges biztonságos használattal kapcsolatos információkat), a felsorolt SVHC-k úgy vannak beépítve, hogy az ügyfelek minimális mértékben legyenek kitéve ezeknek az anyagoknak, és az emberre vagy a környezetre nézve a veszély mindaddig kizártható, amíg a járművet és annak az alkatrészeit rendeltetésszerűen használják, valamint a javításokat, szervizeléseket és karbantartásokat az adott tevékenységre vonatkozó műszaki utasítások és az ipari szabványok bevált gyakorlatai szerint hajtják végre. Az elhasználódott járművet az Európai Unióban csak jogszerűen lehet ártalmatlanítani egy legális, regisztrált autóbontóban. A gépjárműalkatrészeket a helyi jogszabályok és a helyi hatóságok útmutatásai szerint kell ártalmatlanítani.

Hogy megtudd, ezek az anyagok közül melyik található meg a Te Kia járművedben, használd a megfelelő Kia modell alatti letöltési linket: